Szanowni Państwo, Drodzy Klienci

Po ataku hakerskim wracamy powoli z naszą stroną internetową. Obecnie przywracamy jej zawartość do stanu poprzedniego. W razie jakikolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zespół MIH Design Group

CENNIK UŻYCIA WIZUALIZACJI I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH

 1. MIH Design sp. z o.o. (dalej zwanym MIH Design) oferuje możliwość udzielenia odpłatnej licencji na korzystanie z będących jej własnością wizualizacji oraz materiałów reklamowych takich jak:  fotografie, wizualizacje, teksty, ikony, zamieszczonych w serwisie internetowym pod adresem: www.mihdesign.pl
 2. Jeżeli Użytkownik jest zainteresowany zakupem od MIH Design licencji na korzystanie z dowolnej części lub całości wizualizacji i/lub materiałów reklamowych, powinien skontaktować się z MIH Design pod adresem e-mail: info@mihdesign.pl lub za pomocą poczty przesyłając list na adres: ul. Dziwna 10a/4, 72-420 Dziwnów.
 3. W poniższej tabeli podane zostały ceny jednostkowe licencji materiałów lub wizualizacji z podziałem na ich rodzaje:
  1. Wizualizacja całości pomieszczenia– 2000 zł/sztuka;
  2. Wizualizacja części pomieszczenia – 1000 zł/sztuka
  3. Fotografia – 1000 zł/sztuka
  4. Rysunek (schemat) – 600 zł/sztuka
  5. Tekst o objętości do 1000 znaków – 500 zł/sztuka
  6. Tekst o objętości powyżej 1000 znaków – 1000 zł/sztuka
 4. W celu wyliczenia finalnego kosztu zakupu licencji należy pomnożyć ilość materiałów reklamowych danego rodzaju przez ich cenę jednostkową podaną w tabeli w ust. 3 
 5. Ceny jednostkowe wskazane w tabeli w ust. 3 zawierają podatek VAT.
 6. Udzielenie odpłatnej licencji na korzystanie z jakiejkolwiek części materiałów reklamowych może zostać zrealizowane wyłącznie w oparciu o umowę licencyjną lub zgodę MIH Design zawartą w formie pisemnej lub dokumentowej.
 7. MIH Design zastrzega sobie prawo do autoryzacji użycia przez Użytkownika materiałów lub wizualizacji określonych w ust. 3.
 8. W przypadku korzystania przez Użytkownika z wizualizacji lub materiałów reklamowych do których autorskie prawa majątkowe ma MIH Design bez zgody właściciela praw autorskich Użytkownik jest zobowiązany na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do zapłaty odszkodowania w wysokości dwukrotności wynagrodzenia określonego w ust. 3 za każde naruszenie prawa autorskiego.